Kap- en houtconstructies


De traditionele manier van bouwen komt door de hoeveelheid aan huizenbouwers en/of -aanbieders flink onder druk te staan. Om concurrerend te kunnen blijven worden steeds vaker vele bouwonderdelen prefab in werkplaatsen voorbereid en op de bouwplaats gemonteerd. Met name houtskeletbouw heeft de afgelopen jaren bewezen een goede en een kwalitatief gelijkwaardige vervanger te zijn van de traditionele bouwmethodes. Door prefab elementen in werkplaatsen te fabriceren kunnen bouwkosten worden bespaard en kunnen isolatiewaarden van uitwendige scheidingsconstructies gemakkelijker worden verhoogd.

Prefab kap- en houtconstructies

De kap- en houtconstructies kunnen in principe van alle dakbedekking en/of gevelbekledingen worden voorzien zoals dakpannen, riet, damwand, e.d. niet alleen nieuwbouw wordt steeds vaker voorzien van prefab elementen. Ook aan- en opbouwen aan bestaande woningen en/of andere panden worden regelmatig voorzien van prefab houtskeletbouw uitbreidingen. De voordelen hiervan zijn behalve de geringe bouwtijd ook besparing in de bouwkosten en misschien nog belangrijker een gewichtsbesparing. Hierdoor is het bijna altijd mogelijk om een opbouw op bijvoorbeeld een bestaande garage te realiseren waarbij de onderliggende constructies niet te hoeven worden aangepast.

Bouwbedrijf WWN beschikt zelf over een ruime productiewerkplaats, waar alle constructies met veel vakmanschap en geringe levertijd worden gefabriceerd. De kwaliteit van de prefab producten is door de ontwikkeling van een speciale machine voor montage en gebruik makend van goede materialen verhoogd. WWN levert inmiddels door geheel Nederland kap- en houtconstructies voor bedrijven en particulieren. In overleg is het mogelijk de constructies door WWN te laten plaatsen of dat tijdens plaatsing een begeleider aanwezig is om eventuele aanwijzingen te geven en vragen direct te beantwoorden.


Heeft u vragen of wilt u meer informatie?