Houtskelet woningbouw


Door WWN zijn al vele verschillende nieuwbouw woningen gerealiseerd. Bij WWN is geen sprake van seriematige woningbouw. Alle woningen worden voor zover mogelijk aan de wensen (uiterlijk van het gebouw, afwerkingen binnen, materiaal soorten e.d.) van de opdrachtgevers aangepast. Tijdens persoonlijke gesprekken worden bovengenoemde wensen op papier gezet waarna de architect deze gaat uitwerken in een schetsontwerp. Eventuele wijzigingen door de opdrachtgever worden in een definitief ontwerp vastgelegd waarna de bouwaanvraag wordt ingediend.

De gehele procedure van de bouwaanvraag (tekenwerken, constructie-, ventiletie-, ep- en daglichtberekeningen) wordt door WWN verzorgd. Door WWN kan de woning compleet worden opgeleverd maar casco bouw is ook mogelijk.


Heeft u vragen of wilt u meer informatie?